SYSTEM I.T.C. cirkulácia prilby

Unikátny systém cirkulácie vzduchu reguluje teplotu vo vnútri každej prilby Relax. Systém presne navrhnutých ventilačných otvorov prepojených vzduchovými kanálikmi integrovanými do jadra helmy maximalizuje pretekaniu vzduchu cez helmu a redukuje mrlžení okuliarov. Helmou neustále prúdi čerstvý vzduch, ktorý ochladzuje a automaticky reguluje teplotu vnútorného priestoru helmy.